بسم الله الرحمن الرحیمیـــــــــــک تلنـــــــــــگر


 

وقتے نماز شب خواندنمان بشود

براے *زیبایے چهره*

وقتے دعاے سمات کاربردش بشود

تنها براے *گرفتن حاجت*

وقتے زیارت رفتنمان بشود

براے *شفاے سرطان*

وقتے قرآن خواندنمان بشود

براے *استخاره گرفتن *

وقتے ذکر گفتنمان تنها یا "رزاق" باشد

محض *زیاد شدن روزے*

وقتے که "علے" هم خلاصه بشود

در چند بار "ناد علے" خواندن

براے چه و چه و چه ..

شما هم میشوید

آقاے خیمه نشین بیابانها

که سر به چاه دارد و کمیل میخواند...

یک بار بدون خواستن هیچ حاجتی

و فقط برای ظهور بگوییم:

 اللهم عجل لولیک الفرج

 

#تلنگر
___________________

 

از کانال:فرهنگ مهدویت


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها